Demolice plicního domu č.p. 742 v Chotěboři.

16.06.2013 11:13

Ačkoliv jsme podali na odbory MÚ žádosti o informace k zahajovaným řízením týkajících se demolice domu čp. 742, žádné jsme neobdrželi. Rada města s pomocí OMIM provedly zadání a výběr s nejvýhodnější cenovou nabídkou pro tuto akci, zapomněly přitom informovat veřejnost i zastupitele města. Z toho lze vyvodit, že zde byla obava ze střetu s našim OS. Byla provedena demolice domu, který byl dle mínění starostky v dezolátním stavu a oprava nepřipadala v úvahu. Z foto. je zřejmé, že krovy byly nepoškozené, zdivo v suchém stavu, stačila rekonstrukce v tis. korunách a domek ( který úmyslně nebyl obydlen) mohl sloužit dál. Jistě by zde postačovaly mnohem menší náklady, než na výtah do podkrovní vernisáže v městské  knihovně. Dům sice nebyl prohlášen kulturní památkou, ale byl zapsán do historie města, ovšem pro RM pozbyl veškerých hodnot.

Rada města Chotěboř si odsouhlasila sama sobě, neomezené limity v investování a ty ani nemusí schvalovat zastupitelé. Jiným slovem řečeno, RM si ve městě Chotěboř dělá co chce. Vnímavý čtenář si jistě klade otázku, potřebujeme vůbec zastupitele, kteří nejsou informování o oblasti investic v počínání rady a nemají možnost zasahovat do zásadních rozhodnutí? Vědí vůbec zastupitelé z čeho byl hrazen průtah města Chotěboř, kolik se investovalo z rozpočtu města do metropolitních chodníků v 10tisícovém městě? Kolik stála demolice plicního domku? Jakým velkým dluhem je město Chotěboř zatíženo? Proč rezignují někteří členové finančního výboru a zodpovědnost předsedy nikdo nechce přijmout? Neměla by mít tyto informace i veřejnost, obyvatelé a zároveň daňoví poplatníci města Chotěboř?

Na vlastní žádost města Chotěboř (RM) byl proveden zcela bezchybný přezkum hospodaření města - Krajským úřadem. Ani ten přezkum nic nezmění na úvěrech přes 70.000.000,-Kč, které bude nutno splácet i s úroky. Dotace na které se RM odvolává, to nezachrání. A tak se začíná rozprodávat majetek města. Nyní je schválena veřejná dražba dalšího domu města (č. 225), dále se chystá prodej 45městských bytů v Břevnické ul., pozemků apod…..

Demolice je prvním krokem k nové stavbě a nyní na místě po plicním domku vznikla lukrativní parcela, pro stavbu nového rodinného domku. Při spojení vedlejší zahrady (městského pozemku) i domků dvou. S tímto řešením by obyvatelé dané lokality byli spokojeni. Bytový dům v zamýšleném rozsahu se dá jistě postavit na vhodnějších pozemcích, ale nám nepřipadá, že RM jde o spokojené občany města Chotěboř, není tajemstvím, že se chystá oslovit developerskou firmu.

Nedůvěra v politiku a politiky je celospolečensky známá a v Chotěboři nevyjímaje. Nejdříve jejich osobní zájem a poté opět osobní zájem a prospěch. Je naprosto zřejmé, že kdyby v nejtěsnějším sousedství zamýšleného bytového domu, kde bydlí rodina Němcova, žily rodiny Pavlíkových, Janovských, Kozubových, Pfefferových, Pourových, Škarydových, Tomáškových ( radních města Chotěboř) a Pospíchalových (vedoucí OMIM), tak by v žádném případě a ani myšlenkou tento projekt nikdy nevznikl.

Všichni víme, že mladí z města odcházejí, ale bydlení není tím hlavním důvodem. Je to především zaměstnání, nízký počet ekonomických subjektů v porovnání s ostat. městy s 10tis.obyvateli. Proto nevěříme prezentovanému záměru stavby pro mladé.  Na 13. veřejném zasedání zastupitelstva za stavbu zmíněného domu hlasitě loboval radní, soukr. podnikatel Ing.Břetislav Pour,CSc. Jeho hlavním argumentem bylo, že nemá kde ubytovat inženýry, které potřebuje přijmout a zaměstnat ve své firmě. Otázka zní, proč by mělo město stavět městské byty pro zaměstnance  soukromé firmy? Proč nemá firma požadavek na prac. úřadu a jistě by se našli místní inženýři, kteří neřeší ubytování. Zřejmě firma pozapomněla dát i požadavek na přidělení městských bytů, tak proč tak hlasité lobby?  Nabízí se tedy další otázka , nechystá se slučování středních škol v Kraji Vysočina od 1.7.2014? Nejedná se v Chotěboři o sloučení Středního odborného učiliště technického (ředitel p. Ing.František Hruška) a Vyšší odborné školy a obchodní akademie (ředitelka Ing. Drahomíra Pourová) v jeden celek, tzv. Vzdělávací centrum, které bude mít jednoho ředitele - zajisté vybraného z řádného konkurzního řízení?

Dovolíme si malou poznámku, zaznamenali jsme hlasy, že pouze kritizujeme, ale my se nedomníváme, že bychom měli chválit za práci, která je samozřejmá pro každého z nás, jsme za ni i finančně ohodnoceni a v případě vedoucích pracovníků MÚ jde o mnohem vyšší platy než průměrné. Jsme přesvědčeni, že veřejnost nesmí být vynechána při rozhodování o podstatných společenských otázkách a již vůbec ne zastupitelé, jak se tomu běžně děje v městě Chotěboř. Ve vedení města, radách a zastupitelstvech by měli být lidé pracovití, zkušení, neovlivnitelní a s ekonomickým myšlením. Je dobré na to myslet při dalších volbách.