Dobrá zpráva pro OS "Blaho občanů Chotěboř".

21.11.2011 20:03

 

Z usnesení 16.řádného zasedání Rady města Chotěboř, konaného dne 16.11.2011, nás velice potěšil bod 715. Vedení města moudře rozhodlo odstoupit od demolice domu č.p.446 v Havlíčkově ulici a finanční prostředky zamýšlené na tuto akci, převedlo na úpravy městského bytového domu č.p. 305. Touto zprávou jsme potěšeni. Snad i vedení města si uvědomilo, že volných bytů, jak na prodej, tak do pronájmů je ve městě dostatečné množství.

Další moudré rozhodnutí od vedení města, že bytový dům pro sociální bydlení se do již plně obydlené ulice Houbova, svým zamýšleným rozsahem i charakterem stavby nehodí (je spíše vhodný na okraj města), by rázem udělalo více spokojených občanů i v této lokalitě, což věříme, že je v zájmu vedení města.