Dopis na MÚ

03.02.2011 11:42

 

Zastupitelstvo města Chotěboř                                                         V Chotěboři 07.12.2010

Trčků z Lípy 69

583 01 Chotěboř

 

Připomínky k předloženému návrhu rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2011.

 

Naše připomínka se týká nových investičních akcí, které jsou připojeny v návrhu rozpisu rozpočtu (str. 7). Jedná se o stavby bytových domů v Houbově a Havlíčkově ulici. Proti těmto zamýšleným stavbám dle vystavené PD již vyjádřili občané města Chotěboř protest ve dvou peticích, které předali starostce města. Žádáme, aby se tyto nové akce prostřednictvím rozpočtových opatření v roce 2011 do rozpočtu nezařazovaly.

 

Tímto zároveň žádáme, abychom byli informováni o všech řízeních týkajících se výše jmenovaných staveb bytových domů v ulici Houbova a Havlíčkova. Také o rozhodování ve zdrojích financování - žádostech o dotace, státní podpory a pod.

 

Děkujeme

 

Za dotčené osoby: 

Občanské sdružení „Blaho občanů Chotěboř“

 

 

pověřený jednatel za OS : Ing. Jaroslav Kolmaš