Dopis pro zastupitele města Chotěboř

22.03.2011 20:33

Proč byla schválena demolice budov???   

 

             Klademe otázku - proč je vedením města vyvoláván tak značný tlak na urychlené zbourání domu č.p.446 v ulici Havlíčkova a domu č.p.742 v ulici Houbova? Když na předpokládanou výstavbu nových obytných domů v prostoru zbouraných, nejsou ve výhledovém rozpočtu města plánovány žádné finanční prostředky. O stavu financování uvedených staveb uvedl tajemník MÚ Ing. Fišera v prohlášení pro „Halíčkobrodský deník“ ze  dne 4.10.2010, že se dle rozpočtového výhledu do roku 2014 na těchto místech žádný bytový dům stavět nebude. Obdobně se vyjádřila i starostka pí.Pavlíková redaktoru MF Dnes p.Vokáčovi, že neví kdy vůbec by mohly být bytovky dokončeny. Tak proč ten tlak? Odkud je vyvozován? Od stavebních developerů, od vedení města, nebo od obou společně? Kdo má na této celé akci osobní zájem a komu  je k prospěchu?

         Je vůbec nutné stávající domy č.p.446 a č.p.742 bourat? Pro výstavbu nových „unikátně krásných“  obytných domů, by se v Chotěboři určitě našlo vhodnější místo, kde by se vylepšil vzhled města. Jistě více než v předimenzované ulici Houbova a ulici Havlíčkova v sousedství vysokého paneláku s návazností na obytný dům ve stylu architektury začátku minulého století – velmi zajímavé řešení.

         Proč se vedení města tak upnulo na zbourání významných a památných domů, které se zapsaly do historie města? To chce pokračovat ve stylu 50-80 let minulého století „ Po nás potopa“!?

         Dům č.p.446 v ulici Havlíčkova je uveden publikací „CHOTĚBOŘ“ (r.vyd.2001) v části „Zajímavé a památné chotěbořské domy“ (str.49) jako významný městský dům „Obecní ústav- stravovna, noclehárna“. Byl to dům sociálního charakteru pro občany s právem domovským z počátku 19.století. Původně šlo o stavení ze dřeva a vepřovic, které bylo v roce 1899 celkově přestavěno. Od vzniku republiky byl správcem objektu Slavibor Nezbeda, dlouholetý předseda spolku BERLA.

         Dům č.p.742 ulici Houbova je znám občanům jako“liga“. Bylo zde umístěno zdravotní oddělení pro vyšetření vnitřních orgánů - plic a plícních chorob. Dům byl postaven v první polovině minulého století a sloužil nepřerušeně svému účelu až do roku 2003. Typická stavba domu byla součástí celorepublikové akce „Masarykova liga proti tuberkulose“: V této celorepublikové akci byla postavena na území republiky řada významných staveb - například známé lázně „Jeseník“.

         Ptáme se - proč mají být zbourány právě tyto domy, když v tzv. historickém jádru města jsou chráněny často historicky bezvýznamné ruiny? Proč chcete zbouráním těchto domů spáchat nevratitelný čin kulturně-historického vandalismu?

         Důvodem ke zbourání domů není tak často zdůrazňovaný špatný stavební stav. Oba domy jsou opravitelné do použitelného stavu. Stavební stav domů není dán stářím ale špatnou a nedostatečnou údržbou za kterou je odpovědný majitel a tím bylo a je město Chotěboř! Proto není na místě se vymlouvat na nějakou fiktivní-neurčitou osobu . Za současný stav domů jsou plně odpovědni minulí a současní pracovníci městského úřadu.

         Obracíme se na zastupitele města Chotěboř a na zvolené městské radní aby nám občanům Chotěboř pravdivě a úplně odpověděli na výše uvedené otázky. A zároveň zvážili zda svým hlasováním pro demolici obou domů ze dne 19.1.2011 se chtějí podílet na spáchání nevratitelného kulturně-historického barbarského činu.   

 

                                  Občanské sdružení „Blaho občanů Chotěboř“.