K vyjádření Rady města - odstranění stavby čp. 742.

28.09.2011 20:22

      Rada města konečně učinila krok a vyšla vstříc našemu Občanskému sdružení a dokonce se dotkla témat na které jsme se neptali.(viz. uveřejněný dopis MCH-12698/2011)

                Jsme rádi, že pracovníci MÚ čtou naše články a hledají v nich pochybení. Určitě nešíříme záměrně nepravdy, jsme zřejmě chybně informováni , jako většina občanů tohoto města, od našich zastupitelů. Jak jinak si máme vysvětlit změnu původního smyslu a záměru stavby průtahu silnice II/344 na pouhou rekonstrukci kanalizačních a vodovodních řádů (jak uvádí starostka v televizní reportáži) a zalepování děr ve vozovce silnice po stavitelích kanalizace a vodovodu?

                O našem OS „Blaho občanů Chotěboř“ je veřejnost velice dobře informována z našich internetových stránek (vedení OS, členové rady, stanovy, kontakty…) a úřady formou písemnou. Naší potřebou není se skrývat, ale naopak sledovat rozhodnutí radnice a v možnostech našich stanov reagovat. Po nepříjemných zkušenostech s „Peticemi“,  kdy starostka města kontaktovala  podepsané členy a jejich příbuzné, nemáme potřebu zveřejňovat  více informací o OS…….