Kauza Ing. Pospíchalová

01.03.2012 23:38

Na internetové stránce města Chotěboř „ Dotazy a odpovědi“ informuje tajemník MÚ  o vyřešení střetu zájmů vedoucí odboru majetku a investic města Chotěboř.

S tímto řešením a hlavně obhajováním této pracovnice, nelze souhlasit. Prokazatelně porušila Kodex etiky zaměstnanců města Chotěboř. Její povinností je vyhnout se konfliktům zájmů a předcházet takovým situacím, které mohou jen podezření z konfliktů zájmů vyvolat. Ona nesmí vůbec připustit, aby došlo ke střetu soukromého zájmu a jejím postavením jako zaměstnance veřejné správy.

Asi jen hlupák by uvěřil, že nezneužívala pí. Pospíchalová informací nabytých v souvislosti s výkonem své funkce a nepobírala žádné finanční odměny, když je od r. 1997 členkou představenstva a od r. 1999 členkou dozorčí rady  v akciové společnosti, která jistě nemá své členy představenstva a rady , jen tak na ozdobu. Vedoucí OMIM skutečně chybovala a porušila vědomě povinnosti  vyplývající z právních předpisů nadále vykonávat ji svěřenou a dobře placenou funkci. Úředník který vědomě pochybí, musí být odvolán ze své funkce.

Chování úředníků i zastupitelů by mělo být v souladu s etikou i morálkou všeobecně. Etický kodex není zbytečný, zbyteční jsou úředníci a zastupitelé, kteří se nechovají dle obecně platných zásad společenského jednání. Proč nesmyslně obhajovat ty , kteří ohrožují důvěru celého MÚ?