Komunikace s odbory MÚ Chotěboř se nekoná.

30.05.2011 22:11

 

Dne 9.2.2011 jsme podali na odbory majetku, správy majetku, územního plánování, stavební úřad a životní prostředí -  žádost o informace o zahajovaných správních řízeních, které se týkají demolicí domů č.742 a č.446 + akce nových bytových domů v ul. Houbova a Havlíčkova.

Zároveň jsme žádali na odboru majetku a investic o informaci  jakého účelu bude požadovaná dotace k zamýšlené výstavbě nových bytových domů. Na odboru oddělení správy majetku, jsme požadovali seznam nájemníků, na jehož základě jsou stavby zamýšleny.

Do dnešního dne nás pouze vyzvaly odbory životního prostředí a stavební úřad k detailnějšímu doplnění pověření k účasti na jednáních.Dosud však nás ale na žádné jednání nepozvaly.

Informace o dotacích nám nebyly poskytnuty, asi proto, že dle územního plánu tyto lokality jsou určeny k čistému bydlení a ne k výstavbě sociálních (startovacích) bytů. Stejně tak seznam nájemníků nám nebyl poskytnut, zřejmě proto že žádný není, ale dá se to svést třeba na utajované informace.

Takže ať je, jak chce i na přesně specifikovaný dotaz žadatele, mu stejně MÚ Chotěboř  žádnou informaci neposkytne !