Nový článek

22.02.2011 15:16

 

V odpovědi k našim připomínkám k předloženému návrhu rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2011 paní starostka uvádí, že veřejnost bude informována zcela určitě a podrobně o všech akcích, týkajících se bytových domů v ul. Houbova a Havlíčkova na webových stránkách města. (viz. uvedeno dopis z MÚ).

Je tedy s podivem, že zastupitelstvo města 19.1.2011 schválilo tuto investiční akci a na webových stránkách města Chotěboř, určených pro veřejnost, není do dnešního dne žádná uveřejněná zpráva. Pouze odpovědi na dotazy od občanů.

Ať hledíme nač chceme - kde je ta informovanost pro veřejnost. Nebo se jedná o utajovanou informaci, či zvažování zástupců města Chotěboř v jaké míře budou informovat?