Odpověď starostce města na její vyjádření k dopisu - " Proč byla schválena demolice budov??"

29.05.2011 23:06

 

Paní starostko ve Vaší odpovědi na náš dopis adresovaný zastupitelům města uvádíte, že k územnímu plánu v uvedených lokalitách nebyly ze strany veřejnosti žádné připomínky. Ale  to není přece  pravda. Námitky jednotlivých občanů byly podány jak písemně tak i přímo  ústně na veřejném zasedání , byly však kategoricky zamítnuty. A co obě petice předané v srpnu 2010 s  více než čtyřmi sty podpisy občanů, kteří nesouhlasí s plánovanou výstavbou výškových domů v obou lokalitách? To není pro Vás, radu a zastupitele města dostatečným podnětem k zamyšlení o vhodnosti a účelnosti plánované výstavby?

Dále v dopise uvádíte, že výstavbou nových bytových domů chce město Chotěboř nabídnout „svým občanům“ kvalitní bydlení (byty o ploše 35-53m2 ?!?). My občané podepsaní na peticích nejsme Vašimi občany? Velká většina spoluobčanů a jejich rodin žije v obou lokalitách 30-50 let a často i déle. Platí řádně městu daně, podílela se a podílí na chodu a zvelebování města a to podstatně dříve než jste nastoupila do funkce starostky a projevila veřejně zájem o chod města. Takže, my občané podepsaní na peticích nemáme podle Vás právo alespoň no to slušné životní prostředí, které jsme si po léta v těchto lokalitách vybudovali. „Děkujeme Vám za uznání“.

O domech č.p.446 a č.p.742 o které tolik usilujete je zbourat, uvádíte zase nepravdivou informaci, že jsou v  nevyhovujícím stavu, zřejmě jste je neviděla, jinak by jste to nemohla tvrdit! Že nejsou kulturní památkou a nejsou v městské památkové zóně to přece neznamená, že musíte zbourat zachovalé historicky významné domy, které se významně podílely na historickém rozvoji města. “To je Váš příspěvek oslavám 680let udělení městských práv Chotěboři ??“.

V příštím roce 2012, jak jistě víte,  budou volby do kraje Vysočina. Co myslíte, jak budou volit občané obou lokalit, které svým zatvrzelým až arogantním postojem vylučujete z  jakékoliv  přijatelné dohody. “Takový je přístup Vaší strany k obyčejným lidem ??“.

                         

 Občanské sdružení „Blaho občanů Chotěboř“.

 

Příloha:

1)      příklad vznesené a podané námitky ke konceptu územního plánu v dané lokalitě

2)      vznesený protest občanů proti výstavbě bytového domu formou petice v ulici Havlíčkova

3)      vznesený protest občanů proti výstavbě bytového domu formou petice v ulici Houbova