Občanské sdružení „Blaho občanů Chotěboř“

30.01.2011 13:24

 Zásadní věcí je to, co tvoří cíl každého sdružení. V případě našeho Občanského sdružení „Blaho občanů Chotěboř“ jsme tento cíl vyjádřili přímo ve Stanovách a to - že se jedná o sdružení občanů za účelem nutnosti ochrany práv vlastníků domů, bytů, budov, pozemků a dalších nemovitostí. Dále se jedná o ochranu v území „čistého bydlení“ a zabránění výstavbě staveb, které se nehodí do dané lokality a znehodnocují kvalitu bydlení ostatním občanům. Naším cílem je i ochrana přírody, krajiny a životního prostředí. Ochrana lidských práv a dodržování platných zákonů, společně s ochranou a zajištěním bezpečnosti občanů na veřejných komunikacích a chodnících. Sdružení je nepolitické a není finančně ovlivňováno žádnou organizací čí soukromou osobou.

K tomuto kroku, abychom založili Občanské sdružení, nás donutilo vedení města Chotěboř. Na jednoduché otázky jsme jako samostatní občané (fyzické osoby) nedostávali jednoznačné odpovědi a často vůbec žádné, petice byly znevažovány a zápisy z jednání petičních výborů s městem byly jednostranně upraveny ve prospěch zástupců města. Naší nutností je stát se rovnocenným partnerem při jednáních s vedením města a jednotlivými odbory městského úřadu.

Našim záměrem není bránit výstavbě bytů pro mladé  či starší potřebné občany, ale nemůžeme přihlížet, jak se výstavba obytných domů připravuje, jak se svým rozměrem objektů a jejich umístěním v již  předimenzovaných lokalitách-ulicích, snižuje a zhoršuje  kvalita bydlení ostatním občanům. Chceme zprůhlednit financování staveb, využívání majetku města a prostředků vynakládaných městem - o konkrétních věcech se zástupci města diskutovat a to věcně, logicky a slušně. Nestojíme o rozpočet města, který bude nevyrovnaný a dluhový pro další volební období.

 

V naší činnosti chceme vycházet z postojů a názorů prezidenta „Osvoboditele“ - Prvního československého prezidenta Prof. Dr. Tomáše Garrigue Masaryka.                      

   „Nebát se a nekrást“                                                          „Kritika není negace“

 

                                  „Mravnost je poměr člověka k člověku“

 

 

 e-mail: blahoobcanu@seznam.cz

Kontaktní adresa: Houbova 1304, 583 01 Chotěboř