Plýtvání finančních prostředků daňových poplatníků města Chotěboř

23.01.2013 17:08

    Na naše připomínky k předloženému návrhu rozpočtu pro rok 2013 – 2015 se nám vedení města nesnažilo ani odpovědět. Zaznamenali jsme jen kouzelné úpravy investičního plánu a jejich schválení.
Zastupitelé města Chotěboř jako ovečky ( až na 4-5 členů) schválili jak původní, tak upravený investiční plán na roky 2013-2015. Vůbec se nepozastavili nad tím, že PD bytového domu ul. Houbova se ponížila ze 2.000.000,-Kč na 350.000,-Kč, že místo dříve vyčleněné sumy 1.000.000,-Kč na demolici plicního domku, najednou stačí 650.000,-Kč a že částka 20.000.000,-Kč na stavbu nového bytového domu, zmizela z rozpočtu úplně. Tím se nabízí otázka, proč PD na bytové domy ul. Houbova a ul. Havlíčkova? Je známo, že nerealizovaná PD do dvou let od vydání je nepoužitelná. Zadávat stavbu i s dodáním PD a včetně vyřízení příslušných povolení je běžnou praxí a podstatně levnější.Ani k stále měnícím se dotačním podmínkám není potřeba PD, postačují studie, které jsou již vypracovány a byly do nich vloženy nemalé finanční prostředky i na jejich úpravy. Nemluvě o tom, že radnice nedostane souhlas od sousedních majitelů k realizaci stavby. Jsme nadále přesvědčeni, že se jedná o plýtvání finančních prostředků daňových poplatníků města Chotěboř, které nás nutí o zvážení podání trestního oznámení.
    Podobně náklady ( v milionech) na půdní vestavbu v městské knihovně a nyní schválené další necelé 4.000.000,-Kč na výtah v tomto objektu, je další plýtvání finančních prostředků. Zde se nedá ani opomenout, že starostka města se pyšnila na 13.zasedání zastupitelstva města, získanou částkou 1.000.000,-Kč ze Svazku obcí Podoubraví . Místo, aby se prostředky vkládaly do rozvoje regionu – turistiky, cyklostezek, dopravního hřiště pro ZŠ i MŠ či kulturního společenského domu.., tak jsou účelově použity na výtah do bývalého pracoviště paní starostky.