Střet zájmu vedoucí odboru majetku a investic města Chotěboř.

16.02.2012 17:43

 

Ing. Zdenka Pospíchalová je zaměstnanec státní správy na městském úřadě Chotěboř v pozici vedoucí odboru majetku a investic města. Úkoly tohoto odboru lze vyčíst na stránkách města – organizační členění MÚ. Je ale také zároveň již 13tým rokem členkou dozorčí rady firmy ENVIREX HOLDING, a.s., jehož předměty podnikání uveřejňujeme v příloze.

Nás nejvíce zaujaly body o provádění výstavby bytových budov, staveb, jejich změn a odstraňování. Zde vidíme střet zájmu a zároveň odpovědi na naše kladené otázky :

Proč je vyvoláván tlak na demolice domu č.p. 742 a č.p. 446?

Proč byla městská budova č.p. 742 účelově zdevastována vypovězením nájemníků a dalším neobydlením?

Proč studie zamýšlených sociálních bytovek byla veřejnosti zatajována.

Proč bylo vydané na budovu č.p. 742 sdělení k demolici objektu a nebyla informována, žádnou formou, veřejnost?

Nabízí se další otázky. Je možné aby tato pracovnice objektivně vykonávala svou funkci vedoucí pracovnice na MÚ a neupřednostňovala své zájmy v neprospěch města a daňových poplatníků?

Je s touto činností své podřízené pracovnice seznámena starostka městka? Podporuje ji v této aktivitě? Nebo udělá tlustou čáru za prací této zaměstnankyně a vyvolá audit na odboru majetku investic?

 

Všímejme si pozorně, jak se k dané věci postaví a nejen ona, ale i radní a zastupitelé tohoto města Chotěboř.