V Chotěboři se veřejnost informuje až po usnesení.

16.09.2012 15:44

12.září 2012, proběhlo 13. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř. Tohoto zasedání pro veřejnost se naši zástupci OS „Blaho občanů Chotěboř“ také účastnili. Mimo 22. bodů, které byly uveřejněny na internetových stránkách města Chotěboř ( hlavně pro občany ) se projednával a byl i schválen další bod o kterém veřejnost nebyla informována – Plán investic města Chotěboř na období 2013 – 2015.V těchto investicích je zahrnuta PD bytového domu Houbova a Havlíčkova ulice i výstavba bytového domu v ulici Houbova.

Musíme konstatovat, že ani petice podané proti chystaným bytovým stavbám, ani hrubé snížení kvality bydlení pro stávající obyvatele v těchto lokalitách, nebyly u většiny zastupitelů vůbec vyslyšeny. Zaznělo pouze, že v ulici Havlíčkova budou nové byty větších rozměrů a v ulici Houbova se jedná o startovací byty, které nebudou určeny pro nepřizpůsobivé občany. Budou sloužit mladým zodpovědným lidem u kterých ( již nejméně desítky ), je zaznamenán zájem o toto bydlení. Že budou tyto lokality silně předimenzované, naruší se slušné životní prostředí, bude nutná zvýšená ochrana majetku a poklesne hodnota stávajících nemovitostí je dle paní starostky v pořádku - protože prý žijeme ve městě…

A opět se nabízí otázka : Proč není v plánu investic města Chotěboř na období 2013 – 2015,  název akce – nezbytná rekonstrukce domu č.p. 834A, 834B v ulici Dlouhá???

Pravidelně prováděné údržbové práce viditelně nepostačují…….