Velké asfaltování Chotěboře zahájeno!!!

01.08.2011 15:43

 

 

Většina motoristické veřejnosti a to ať pochází z Chotěboře nebo jen do Chotěboře přijela, poznala na vlastní kůži, že chotěbořská radnice začátkem června zahájila velké asfaltování Chotěboře. Zvláště zaujalo veřejnost a rádio F1 vysvětlení pani starostky na dotaz p.redaktora M.Vokáče v deníku mf DNES (středa - 27.7.) na dopravní značení a vlastně neznačení objížděk po přilehlých místních komunikacích - veřejností  komentováno úsměvem a s prstem opřeným o čelo.

 Radnice Chotěboře jako hlavní investor zahájila tuto rozsáhlou a náročnou stavební akci tak, jak je to pro současné vedení radnice typické- neodborně připravenou ve značných zmatcích s jediným vysvětlením „Vše se bude postupně řešit“.Toto vyjádření nemůže nahradit zákony a vyhlášky, které povinně určují  vypracovat současně s projektem technického řešení stavby také projekt jak bude nutno navrženou stavbu realizovat a to je „Projekt organizace výstavby“. Pokud by tento projekt byl vypracován a řádně projednán předešlo by se převážně všem současným i budoucím nedorozuměním a nepříjemnostem mezi občany, dodavatelem stavby  a investorem- radnicí.

 S touto stavbou je spojena řada nevyjasněných a neřešených otázek a problémů, které se budou bezprostředně negativně dotýkat širší motoristické veřejnosti a hlavně převážné části občanů Chotěboře.Článek ve kterém bychom chtěli informovat jen o těch základních by byl značně nepřehledný a těžko by se dalo zvýraznit v čem se radnice zásadně provinila špatnou přípravou stavby vůči veřejnosti a zvláště občanům Chotěboře. Právě proto chceme v tomto článku pokračovat a porovnávat činnost radnice z platnými zákony ,vyhláškami a směrnicemi.

Postupně by jsme se chtěli dotknout otázek:

Proč se vůbec  rekonstrukce průtahu provádí, kdo to rozhodl a na základě čeho?

Proč se neřeší kapacita průjezdu úpravou všech nevyhovujících úrovňových křižovatek.

Jaká je časová a kapacitní návaznost rekonstruovaného průtahu na nutný budoucí obchvat.

Jak bude stavba financována- půjčkou na dluh? Jak vysoké bude zadlužení ?

Kolik generací bude tento hazard splácet? Jak  bude financován budoucí nutný obchvat?

Naše kritika je zaměřena na neúměrné zadlužování města.

Pokud chce pani starostka a rada města ukázat jak umí  asfaltovat a betonovat, tak ano, ale za své a ne na dluh občanů Chotěboře.