Z Deníku PRÁVO

08.06.2011 00:08

 Z vyjádření starostky města v posledním odstavci článku, je zřejmé, že není odborník v oboru architektury. Hlavní třídou dané lokality je ulice Žižkova (nikoliv Houbova) v níž jsou umístěny objekty nízkopodlažní rodinné zástavby. Z čehož vyplývá i z vyjádření oslovených odborníků, že navržený výškový bytový dům je zde značně cizorodý, problematický a nežádoucí z architektonického-urbanistického začlenění do území a vztahu jeho umístění k navazujícím objektům rodinného bydlení.( viz. foto níže  )