Občanské sdružení „Blaho občanů Chotěboř“

Vážení občané a přátelé města Chotěboř.

     Dovolte nám , abychom Vám tímto představili Občanské sdružení „Blaho občanů Chotěboř“, které vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR ke dni 31.8.2010 na základě zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Stanovy sdružení schválené členy na ustavující členské schůzi uvádíme v příloze.

Představení sdružení

30.01.2011 13:24
 Zásadní věcí je to, co tvoří cíl každého sdružení. V případě našeho Občanského sdružení „Blaho občanů Chotěboř“ jsme tento cíl vyjádřili přímo ve Stanovách a to - že se jedná o sdružení občanů za účelem nutnosti ochrany práv vlastníků domů, bytů, budov, pozemků a dalších nemovitostí. Dále se...

Aktuality

16.06.2013 11:13
Ačkoliv jsme podali na odbory MÚ žádosti o informace k zahajovaným řízením týkajících se demolice domu čp. 742, žádné jsme neobdrželi. Rada města s pomocí OMIM provedly zadání a výběr s nejvýhodnější cenovou nabídkou pro tuto akci, zapomněly přitom informovat veřejnost i zastupitele...
23.01.2013 17:08
    Na naše připomínky k předloženému návrhu rozpočtu pro rok 2013 – 2015 se nám vedení města nesnažilo ani odpovědět. Zaznamenali jsme jen kouzelné úpravy investičního plánu a jejich schválení. Zastupitelé města Chotěboř jako ovečky ( až na 4-5 členů) schválili jak původní, tak...
09.10.2012 20:33
V článku MF DNES 8.10.2012 ( „Šéf chotěbořské městské společnosti chtěl úplatek.“) a z tiskového prohlášení Zastupitelstva města Chotěboř, jsme informováni o zadržení a vzetí do vazby Ing. Jozefa Pikla jednatele spol. TEREAL, za přijetí úplatku spojeným s výkonem jeho pracovního...
16.09.2012 15:44
12.září 2012, proběhlo 13. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř. Tohoto zasedání pro veřejnost se naši zástupci OS „Blaho občanů Chotěboř“ také účastnili. Mimo 22. bodů, které byly uveřejněny na internetových stránkách města Chotěboř ( hlavně pro občany ) se projednával a byl i schválen...
01.03.2012 23:38
Na internetové stránce města Chotěboř „ Dotazy a odpovědi“ informuje tajemník MÚ  o vyřešení střetu zájmů vedoucí odboru majetku a investic města Chotěboř. S tímto řešením a hlavně obhajováním této pracovnice, nelze souhlasit. Prokazatelně porušila Kodex etiky zaměstnanců města...
16.02.2012 17:43
  Ing. Zdenka Pospíchalová je zaměstnanec státní správy na městském úřadě Chotěboř v pozici vedoucí odboru majetku a investic města. Úkoly tohoto odboru lze vyčíst na stránkách města – organizační členění MÚ. Je ale také zároveň již 13tým rokem členkou dozorčí rady firmy ENVIREX...
21.11.2011 20:03
  Z usnesení 16.řádného zasedání Rady města Chotěboř, konaného dne 16.11.2011, nás velice potěšil bod 715. Vedení města moudře rozhodlo odstoupit od demolice domu č.p.446 v Havlíčkově ulici a finanční prostředky zamýšlené na tuto akci, převedlo na úpravy městského bytového domu...
28.09.2011 20:22
      Rada města konečně učinila krok a vyšla vstříc našemu Občanskému sdružení a dokonce se dotkla témat na které jsme se neptali.(viz. uveřejněný dopis MCH-12698/2011)                 Jsme...
1 | 2 | 3 >>

Zajímavosti

31.03.2012 17:12
KOMENTÁŘ: Banální příběh z jednoho úřadu Ilustrační foto Autor: Profimedia 28.03.2012 06:16 Mnohé už pamatuji a mnohé jsem zažil. Když jsem spolu s ostatními v listopadu 1989 zvonil klíči, doufal jsem, že nová doba přinese i konec šikanování a perzekuce ze strany mocných jen kvůli jinému...
03.11.2011 16:56
  24.10.2011 vyšel v deníku MF DNES článek „Místo starého domu vyroste bytovka“. Článek je plný nepravdivých a zkreslených informací , která se účelově snaží poškodit a znevěrohodnit naše OS „Blaho občanů Chotěboř“. Uvádí se, že OS se snažilo zamezit demolicím a následným stavbám...
30.08.2011 17:24
  Trochu rozpačitě čteme v MF DNES 19.8.2011, že místostarosta nedokáže přesně říct, kde město chybovalo při dotačních odvodech a penále z roku 2009, přitom se jedná o 3,06 mil. Kč!? 29.8.2011 se ve stejném deníku odmítá vyjadřovat ke kritice občanů a daňových poplatníků...
30.05.2011 22:11
  Dne 9.2.2011 jsme podali na odbory majetku, správy majetku, územního plánování, stavební úřad a životní prostředí -  žádost o informace o zahajovaných správních řízeních, které se týkají demolicí domů č.742 a č.446 + akce nových bytových domů v ul. Houbova a Havlíčkova. Zároveň...
22.02.2011 15:16
  V odpovědi k našim připomínkám k předloženému návrhu rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2011 paní starostka uvádí, že veřejnost bude informována zcela určitě a podrobně o všech akcích, týkajících se bytových domů v ul. Houbova a Havlíčkova na webových stránkách města. (viz....

Historická promenádní trasa - SADY JIŘÍHO Z PODĚBRAD

CHOTĚBOŘSKÉ CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI

PARK ODDECHU

Tato fotogalerie je prázdná.

Stanovy OS

01.02.2011 20:12
Občanské sdružení s názvem „Blaho občanů Chotěboř“, registrované Ministerstvem vnitra dne 31.08.2010; IČO 22857435 Registrované stanovy občanského sdružení Čl.1 Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení je „ Blaho občanů Chotěboř“ (dále jen „sdružení“) Sídlem sdružení je obec:...

Diskuze

20.02.2011 20:12
Rubriku diskuze jsme byli nuceni zrušit, protože její účastníci nebyli ochotni akceptovat naše podmínky pro zveřejňování příspěvků ( celé jméno + e-mail adresu) – škoda. Máte-li pro nás nějaké věcné podněty, poznatky, názory, připomínky apod., můžete nám napsat na blahoobcanu@seznam.cz  

Fotogalerie:" Hradby od Svinnýho"

Příjezd do města Chotěboř od Prahy - dříve a nyní.

PŘÍJEZD DO MĚSTA CHOTĚBOŘ OD BEZDĚKOVA

PŘÍJEZD DO MĚSTA CHOTĚBOŘ OD BÍLKU

PŘÍJEZD DO MĚSTA CHOTĚBOŘ OD HAVL. BRODU